BOIȚĂ MARIUS

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Facultatea de Știinte Economice

Nume si prenume: Boiță Marius;
Anul, luna si ziua nasterii: 19 aprilie 1963;
Localitatea: Hunedoara, judetul Hunedoara, Romania;
E-mail: bmarius1963@yahoo.com;
marius.boita@uvvg.ro

Universitatea de Vest
“Vasile Goldiș”
din Arad

Prin cele sase facultati ale sale, Universitatea ofera
tinerilor deschisi spre formare intelectuala o
larga diversitate de programe de studii.

Despre
“Vasile Goldiș”
(1862-1934)

Vasile Goldis a fost cel care a adoptat hotararea
privind Unirea Transilvaniei cu Romania,
la 1 decembrie 1918.

Facultatea de Stiinte
Economice, Informatica
si Inginerie

Misiunea facultatii este de a forma resurse
umane inalt calificate in domeniile
specializarilor detinute.